Qlik koulutukset luovat hyvän pohjan menestyksekkäälle hankkeelle ja analytiikan hyödyntämiselle

Miten

Qlik tarjoaa mahdollisuutta kouluttautua monella eri tavalla

 • Jatkuva oppiminen
 • Oppija- ja roolikeskeinen oppiminen
 • Juuri oikeaan aikaan ja oikeaan tarpeeseen kohdennettu oppiminen

Millä lailla

Voit valita oikean tavan kouluttautua:

 • Continues Classroom koulutus (24/7)
 • Luokkahuone koulutus
 • Online koulutus
 • Räätälöidyt tarpeet koulutukset

This slideshow requires JavaScript.

(Source: http://www.Qlik.com)

Hyödyt

Qlik koulutuksen tuomia hyötyjä ovat mm:

 • Ennen projektia suoritettu koulutus mahdollistaa, että olet projektissa heti tietoinen teknologian monipuolista mahdollisuuksista

ja näin osaat määrittää toiminnallisuudet ja suunnitella käyttöliittymää oikeaan suuntaan

 • Hyvä osaaminen mahdollistaa projektien laadukkaan kustannustehokkaan läpimenon
 • Tunnista tulevat mahdollisuudet ja laajenna analytiikka ratkaisua entisestään
 • Opit hyödyntämään hyväksi tunnistettuja parhaita käytäntöjä

 

Katso lisää: Qlik Training